Onderzoeker met organisatorische kwaliteiten en communicatieve skills

De functie

Als onderzoeker lever je een belangrijke bijdrage aan onderzoek m.b.t. strategische thema’s, o.a. uit de begrotingsprogramma’s. Je doet onderzoek in de breedste zin van het woord: je gaat in gesprek om de onderzoeksvraag helder te krijgen en verdiepende inzichten te creëren. Vanuit dataverzameling maak je een analyse om vervolgens advies uit te brengen.

Je verzamelt (pro-actief) informatie en kennis over relevante ontwikkelingen in onze samenleving en analyseert deze in termen van beleidsimpact en kansen voor Zaanstad en voor de regio. Je adviseert hierover aan onder andere beleidsadviseurs en (programma)managers en bestuur. Je voert periodieke onderzoeken uit op beleidsonderwerpen en programma’s. Je zet nieuwe onderzoeken op, ontwikkelt bestaande monitors door en begeleidt en coördineert onderzoeken die zijn uitgezet bij externe partners.

Je opereert als partner voor beleidsmedewerkers en business control in het verkennen van hun informatiebehoefte en de bronnen die deze behoefte kunnen dekken. Daarbij kijk je ook kritisch naar de rol van informatie in de beleidscyclus. Het verband tussen beleidsdoelstellingen, ingezette instrumenten en indicatoren heeft jouw aandacht. Zo nodig initieer je zelf onderzoek.

Tot slot denk je graag mee over de positie en ontwikkeling van de informatie- , analyse- en onderzoeksfunctie in brede zin en draag je ideeën vanuit O&S hierover ook graag uit. O&S levert regelmatig bijdragen aan strategisch overleggen op verschillende plekken. Op praktisch niveau wordt bijvoorbeeld samen met collega’s vanuit ICT gewerkt aan de inrichting van een datapakhuis of wordt samen nagedacht over wat voor soort analyse en product het beste bij een vraagstuk past.

In deze functie is het belangrijk om je eigen werk goed te kunnen plannen en de voortgang daarvan te kunnen bewaken.

Kijk voor meer informatie op de 'werkenbij'-website van de gemeente Zaanstad.