21 juni 2018: VSO-congres Impact door samenwerking

In De Rijtuigenloods in Amersfoort vindt dit jaar het VSO-congres plaats. 

De rol van onderzoek en statistiek is sterk aan het verschuiven binnen de context van de lokale overheid. Er ontstaan nieuwe relaties tussen onderzoekers, beleidsmakers en politiek, maar ook tussen onderzoek en informatietechnologie.  De onderzoeks- en informatiefunctie schuiven meer in elkaar en de betekenis van buiten neemt toe. Niet alleen de medewerkers van de beleidsafdelingen bepalen welke informatievragen voorliggen, steeds vaker ook de partners van gemeenten en inwoners zelf.

Onderzoekers, dataspecialisten en data scientists moeten binnen en buiten gemeenten steeds meer samenwerken om impact te bewerkstelligen. De verbinding van planbureaus en kennisinstellingen met de gemeenten wordt belangrijker. Ons congres heeft dan ook als thema: Impact door Samenwerking. Tijdens dit congres willen we elkaar inspireren hoe hier meer vorm aan te geven.

Kijk voor meer informatie en inschrijven op vsocongres.nl