Kennis delen we niet alleen met onze eigen leden. De VSO werkt ook samen met landelijke organisaties op het gebied van onderzoek en beleid. Daarbij gaat het om afstemming over inhoud en de organisatie van onderzoek en informatievoorziening.

Dit zijn onze samenwerkingspartners: 

 CBS
 Centraal Planbureau
   
 MOA
 Planbureau voor de Leefomgeving
 Platform31
 Science Works
 Sociaal en Cultureel Planbureau
 UWV
 Vereniging voor Beleidsonderzoek

https://www.vngrealisatie.nl/