Jaardocument

Jaarlijks wordt tijdens de ALV van de VSO het jaarverslag van de vereniging en de plannen voor het volgend jaar besproken en vastgesteld. Het meest recente jaarverslag en jaarplan is hieronder te downloaden:

Jaardocument 2016-2017

Statuten

De VSO kent statuten en een huishoudelijk reglement. Beide zijn hieronder te downloaden:

Statuten VSO
Huishuidelijk reglement VSO

Gedragscode

In samenwerking met de MOA Center for Marketing Intelligence and Research en de Vereniging voor Beleidsonderzoek heeft de VSO een gedragscode voor onderzoek en statistiek ontwikkeld.

Gedragscode